Vytvoříme  pro vás cvičební programy, které jsou sestaveny přímo vám na míru na základě komplexní

diagnostiky vašeho těla a s maximálním ohledem na Vaše zdraví.


Instruktor se vám bude věnovat  po celou dobu cvičení, čímž dosáhnete maximální efektivity cvičení.


Více než 90% naší populace má určité oslabení nebo zkrácení různých svalů nebo svalových skupin a s 

nimi spojené zdravotní problémy. Zbylou malou část populace tvoří jedinci, kteří soustavně a důsledně

provádějí cílené posilovací a protahovací cvičení a netrpí touto funkční poruchou. Pokud se chcete 

přidat právě k těm 10% procentům, kteří budou mít z fitness aktivní užitek a radost i po dlouhé době, 

neváhejte nás kontaktovat!


Co můžete od nác očekávat: 

  • úvodní rozhovor
  • diagnostika svalových dysbalancí, měření, vážení, v případě zájmu fotografie postavy 
  • sestavení cvičebního plánu
  • rady a praktické ukázky vedoucí k perfektnímu zvládnutí techniky jednotlivých cviků
  • v neposlední řadě motivace během cvičení